Jdi na obsah Jdi na menu

Naše škola se nachází v Plzeňském kraji, ve vsi Mašovice, vzdálené 3 km od města Horšovský Týn. V září 2014 oslavila škola 16. narozeniny. Současný počet žáků ZŠ je 42. Jsme škola úplná, realizujeme výuku pro 1. až 9. třídu.  Vzhledem k takto malému počtu zajišťujeme individuální přístup k žákům. Využíváme systém slovního hodnocení. Škola stojí na principech globální výchovy. Učíme žáky k hlubšímu a širšímu chápání světa a jeho souvislostí. Vedeme žáky k úctě k přírodě a snažíme se v nich rozvíjet zájem o ekologii, ideu venkova a trvale udržitelného života. Vyučujeme dle vlastního školního vzdělávací programu. Školné činí 1000,- Kč / měsíc. Budovou školy je bývalá zemědělská usedlost, postupně rekonstruovaná k potřebám výuky. Obědy zajišťujeme ze školní jídelny v Horšovském Týnu. Nabízíme dovoz obědů dle principu zdravé výživy z nedaleké Biotety. Snažíme se, aby mohli žáci trávit přestávky z velké části venku. Ve volných chvílích se žáci mohou věnovat zvířatům (pozorovat je, starat se o ně), které ve škole chováme (pes, kočky, morčata, kozy, ovce, včely). Ke škole patří také jablečný sad. Vyučujeme ekologickou výchovu. Jsme zařazeni do mezinárodního programu Ekoškola. Často a rádi jezdíme na výlety do přírody. V rámci Dne Země pořádáme soutěž a výstavu Den Země ze mě. Začátkem května organizujeme den umění, v rámci kterého se snažíme podporovat (především) místní umělce s autorskou tvorbou. Ve škole mají žáci možnost účastnit se různých kroužků (flétna, klavír, včelařství, ...). Při projektových dnech si připomínáme důležité historické události a staré české zvyky a tradice. Každým rokem jezdíme na týden k moři, v zimě na hory, na jaře na kánoe a koncem června na puťák. Všech školních akcí se mohou účastnit i rodiče.

 

Škola oslovuje rodiče, kteří pro své dítě chtějí  

- rozvoj dětské osobnosti, tvůrčího myšlení a sociálních dovedností

(samostatnost, komunikace, domluva, spolupráce)

- alternativní metody vyučování, ne honbu za známkou a učení (biflování) pro známku

- učení beze strachu a bez pseudomotivace (známkování)

- individuální přístup učitele (respektování rozdílného tempa pro pochopení učiva, max. 5 žáků v ročníku)

- opravdový zájem učitelů o žáka, podporu rozvoje nadání a schopností

- ve škole také výchovu lidských hodnot

- aby čas ve škole prožilo v přátelské atmosféře (taková větší rodina)

- ekologickou výchovou v dítěti vytvořit jádro zodpovědnosti a obdivu k Zemi

- aby se naučilo žít a spolupracovat s odlišnými (integrovanými) jedinci,

případně opačně, aby se umělo zapojit a aby se cítilo součástí celku

- zajistit ochranu před vzrůstajícími neduhy společnosti (šikana, závislosti)

- různé akce nad rámec vyučování

(výlety, projekty, hudební a divadelní představení pro veřejnost,

každoroční lyžák, puťák, kanoistika, zájezd k moři)

- využití IT technologií v běžných předmětech

- nabídku zájmových kroužků (včelařství, flétna, tanec, klavír, keramika)


 

Všech akcí i vyučování se mohou účastnit rodiče.

Školné je 1000,- Kč/měsíc (platí se září až červen, sourozenci mají slevu).

Kromě učeben v hlavní budově jsou k dispozici ateliéry, tělocvična, dvůr, zahrádka,

jezírko, sad, hřiště.

Též se staráme o některá zvířátka (pes, kočky, hlodavci, kozy, ovce, včely, ...)

Škola získala opakovaně titul Ekoškola, titul Sympatická škola v soutěži

Nejlepší česká škola, značku Rodiče vítáni. Jsme členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

 


Zajišťujeme svážení žáků do školy ze směru Bělá nad Radbuzou, Holýšov, ale také přímo z H. Týna.

Dobré vlakové spojení je ze směru Poběžovice, H. Týn a Staňkov. V obci je zastávka autobusu směr Domažlice.


 

Další uplatnění našich absolventů:

obory výuční (kuchař, automechanik, opravář zem. strojů)

s maturitou (kovář, umělecký kovář, chovatel exot. zvěře)

gymnázia (osmileté, čtyřleté)

vysoké školy (Filosofická fakulta UK)