Dobrovolníci

Naší škole se podařilo zapojit do programu Evropské Unie Mládež v akci, a to v akci Evropská dobrovolná služba. V roce 2014 na tento program neformalního vzdělávání navázaly aktivity v ráci programu Erasmus+ financovaném Evropskou Unií.

Naše škola funguje jako hostitelská organizace tzn. že můžeme u nás hostit mladé dobrovolníky z celé Evropy i některých mimoevropských zemí.

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Více informací lze získat na https://www.naerasmusplus.cz.

Ke stažení:

Dobrovolníci, program Mládež v akci financovaném Evropskou Unií, školní rok 2013/2014 

Dobrovolnice, program Erasmus + financovný Evropskou Unií, školní rok 2014/2015 

Dobrovolnící, program Mládež v akci financovaném Evropskou Unií, školní rok 2013/2014. 


Dobrovolnice, program Erasmus + financovný Evropskou Unií, školní rok 2014/2015