Dobrovolníci

Naší škole se podařilo zapojit do programu Evropské Unie Mládež v akci, a to v akci Evropská dobrovolná služba. V roce 2014 na tento program neformalního vzdělávání navázaly aktivity v ráci programu Erasmus+ financovaném Evropskou Unií.

Naše škola funguje jako hostitelská organizace tzn. že můžeme u nás hostit mladé dobrovolníky z celé Evropy i některých mimoevropských zemí.

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Více informací lze získat na https://www.naerasmusplus.cz.

Ke stažení:

Dobrovolníci, program Mládež v akci financovaném Evropskou Unií, školní rok 2013/2014 

Dobrovolnice, program Erasmus + financovný Evropskou Unií, školní rok 2014/2015 

Do školky postupně přicházely nejrůznější masky, co vás napadnou. Každý vypadal skvěle, měl skvělou náladu a tak bylo jasné, že to bude i skvělý den! Děti přinesly spousta dobrot,že jsme to ani nemohli všechno sníst... po hodování jsme měli přehlídku masek, průvod masek po škole, diskotéku, soutěže, šampusový přípitek atd. Moc jsme si to všichni...

Jedno krásné odpoledne jsme se
sešli spolu s rodiči a dětmi ve školce.
Vařili jsme vánoční punč, zdobili perníčky a krásně si popovídali.
Kdyžvenku byla už tma, vyrazili jsme
do sadu, kde jsme vypustili lampiony
štěstí. Celá akce probíhala v duchu vánoční pohody. Tato akce nebyla
určitě poslední a těšíme na další
setkání, na jaře??
MŠ Adélka

Dobrovolnící, program Mládež v akci financovaném Evropskou Unií, školní rok 2013/2014. 


Dobrovolnice, program Erasmus + financovný Evropskou Unií, školní rok 2014/2015