!!! DOMÁCÍ VÝUKA !!!

Milí rodiče, milí žáci, 

zde budete mít po dobu trvání mimořádného nařízení vlády ČR různé výukové materiály s pokyny k jejich vypracování a případně i pokyny k předávání vypracovaných materiálů zpět jednotlivým učitelům.


Zadání od p. řediteleZřizuji nový "dálkový" předmět HrČ (hravé činnosti). Zatím na zkoušku.
 
                         Hra Ypsilon
Listy je třeba vytisknout a nalézt někoho do dvojice, kdo bude ochoten si zahrát, nejlépe s nadšením. Třeba někdo z rodičů, sourozenců. Každý z hráčů si zvolí barvu (pastelku), se kterou budou střídavě doplňovat políčka tak, aby propojili všechny tři strany navzájem. Měla by vzniknout "cestička" + - ve tvaru Y. Hráči se nejen snaží strany propojit, ale též zamezit propojení stran barvou spoluhráče. Švindlování, vzájemné lámání pastelek a bití zakázáno!

Dejte prosím vědět, zda v učivu nového předmětu pokračovat.

LISTY KE STAŽENÍ
obrázek rozklikni a po otevření klikni
pravým myšítkem a vyber
"Uložit obrázek jako..."


                                  FYZIKA

                                   Materiály pro žáky 6., 7., 9., třídy

                                       Kdyby někdo něčemu nerozuměl, napište mi na
                                       m.pergl@centrum.cz nebo můj messenger


!!! POKYNY PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!

Zkoukněte video, pozorně poslouchejte a nejdůležitější informace vypište na A4. 
!!! Nevypisuj všechno, opravdu pouze ty nejdůležitější věci, podle kterých 
se Ti bude nejlépe učit. Výpisky můžeš psát buď do Wordu nebo podobného 
textového editoru (WordPad, poznámkový blok, OpenOffice Word...), nebo 
ručně na papír. Určitě ale ne víc, než 1 list A4. 

Výpisky mi pak pošli ke kontrole mailem nebo po messengeru.
Pokud budeš psát růčo, ofoť mobilem a pošli obrázek.
 


                         FYZIKA 6. TŘÍDA


FYZIKA 7. TŘÍDA


FYZIKA 9. TŘÍDA


Zadání od Gábiny

                                    ...brzy budou nové materiáy...