Odezvy rodičů

Nový blog


Rád bych řekl že na tuto školu je neoprávněně nahlíženo jako na zvláštní, nebo tak, stává se mi že když řeknu že mám děti na této škole, tak mi lidi řeknou - my nevěděli že máš nějak postižené děti. Pokud se možnost vzdělávat děti jinak počítá jako postižení, tak ano, jsme postižená celá rodina. Pro lidi co takový názor mají mám vzkaz. To, že se syn dostal na super střední školu s výsledkem jedním z nejlepších ukazuje, že ač se učí a učil jinak, škola vyzdvihla to v čem je dobrý a zúročila to v jeho prospěch. Takže mé veliké díky všem učitelům co tam s dětmi opravdu pracují, mé díky panu řediteli a zároveň mému velkému příteli. Jsem pyšný že tam všechny děti mám.

Zdeněk Šetlík


"Tak je tu čas, kdy poslední zvonění zní, najednou smutně ti zní......" zpívá se v jedné písničce. "Poslední zvonění" slyšel dnes i Vojta.

Bezpočtukrát mi v průběhu roku říkal: "Já se na to nový těším, ale je mi líto, že už nebudu chodit do Adélky, mně ta škola bude chybět." Vyjmenovává učitele, které bude obzvlášť postrádat a nakonec zjistí, že jsou to vlastně všichni. Každého z nich pro něco. Chybět mu budou i dobrodružství a improvizace na školních akcích a výletech. Nejde při nich jen o kaleidoskop zážitků, ale o mnohem více. Spoustu podstatného se naučí, když si myslí, že se neučí.

V Adélce není předáváno penzum strohých informací, ale děti jsou vedeny k přemýšlení o širších souvislostech, k životnímu nadhledu, k rozvíjení vztahu s druhými, ale i vztahu k sobě samým. Předávány jsou i skutečné hodnoty (což však pro každého může být něco jiného).

Výše zmiňované není zprostředkováno prázdným kázáním, ale je to autentické, ve škole opravdově žité. A to díky všem - řediteli, učitelům i neučitelům, kteří společně tvoří duši školy, onen jedinečný genius loci.

Za skutečnou hodnotu, mimo jiné, považuji i vztah k přírodě. Je pro mě podstatné, že do konceptu školy náleží také důraz na ekologii a její témata.

Vím, že Vojta vstupuje do další etapy svého života vybaven něčím mnohem víc, než jen obsahem povinné školní osnovy. Děkuji za to devítileté formování a provázení.

S vděčností

Žaneta Fichtlová Lehanková a Marek Fichtl


Milá školo Adélko,

včera přinesla Gábinka své první vysvědčení.Svým způsobem to bylo i první vysvědčení pro nás rodiče,jelikož se slovním hodnocením jsme se setkali poprvé.Byli jsme zvědaví,jak takové vysvědčení bude vypadat a musím říct,že zcela předčilo naše očekávání. Ve vašich slovech jsme Gábinku často viděli, místy jsme byli překvapení (mile) a místy nás vaše hodnocení i dojalo. 

Chtěli bychom tímto poděkovat všem učitelům za jejich způsob výuky,individuální přístup a hodnocení,které je mnohem více vypovídající než jedna velká známka (byť u prvňáčků často jednička).

Přejeme pohodové jarní prázdniny a těšíme se na druhé pololetí.

Vaňkovi