Naše škola

Naše škola se nachází v Plzeňském kraji, ve vsi Mašovice, vzdálené 3 km od města Horšovský Týn. Jsme škola úplná, realizujeme výuku pro 1. až 9. třídu. Vzhledem k malému počtu dětí ve třídě zajišťujeme individuální přístup. Využíváme systém slovního hodnocení. Škola stojí na principech globální výchovy. Učíme žáky k hlubšímu a širšímu chápání světa a jeho souvislostí (viz Školní vzdělávací plán - sekce Školní dokumenty). Vedeme žáky k úctě k přírodě a snažíme se v nich rozvíjet zájem o ekologii, ideu venkova a trvale udržitelného života. Vyučujeme dle vlastního školního vzdělávací programu. Budovou školy je bývalá zemědělská usedlost, postupně rekonstruovaná k potřebám výuky. Obědy zajišťujeme ze školní jídelny v Horšovském Týně.


ŠKOLNÍ VIDEA

Chcete o naší škole vědět víc? Podívejte se na videa. Jedno u nás točila v rámci cyklu Náš venkov Česká televize. Druhé spoluvytvořili žáci naší školy, kteří pro vás připravili takovou malou videoprohlídku.


Snažíme se, aby mohli žáci trávit přestávky z velké části venku. Ve volných chvílích se mohou věnovat zvířatům (pozorovat je, starat se o ně), která ve škole chováme (kočka, kůň, veverka osel, ovce, králíci, včelstvo). Ke škole patří také jablečný sad. Jsme zařazeni do mezinárodního programu Ekoškola. Často a rádi jezdíme na výlety do přírody. V rámci Dne Země pořádáme soutěž a výstavu "Den Země ze mě". Začátkem května organizujeme den umění, v rámci kterého se snažíme podporovat především místní umělce s autorskou tvorbou. Ve škole mají žáci možnost účastnit se různých kroužků (flétna, klavír, včelařství a další). Při projektových dnech si připomínáme důležité historické události, staré české zvyky a tradice. Každým rokem jezdíme na týden k moři, v zimě na hory, na jaře na kánoe a koncem června na puťák. Vítáme, pokud se školních akcí účastní i rodiče. 

Škola oslovuje rodiče, kteří pro své dítě chtějí:

- rozvoj dětské osobnosti, tvůrčího myšlení a sociálních dovedností 
(samostatnost, komunikace, domluva, spolupráce)
- alternativní metody vyučování, ne honbu za známkou a učení (biflování) pro známku
- učení beze strachu a bez pseudomotivace (známkování)
- individuální přístup učitele s respektem rozdílného tempa pro pochopení učiva
- opravdový zájem učitelů o žáka, podporu rozvoje nadání a schopností
- ve škole také výchovu lidských hodnot
- aby čas ve škole prožilo v přátelské atmosféře
(taková větší rodina)
- ekologickou výchovou v dítěti vytvořit jádro zodpovědnosti a obdivu k Zemi
- aby se naučilo žít a spolupracovat s odlišnými (integrovanými) jedinci
- aby se umělo zapojit a aby se cítilo součástí celku
- zajistit ochranu před vzrůstajícími neduhy společnosti (šikana, závislosti, kyberšikana...)
- různé akce nad rámec vyučování 
(výlety, projekty, hudební a divadelní představení pro veřejnost)
- využití IT technologií v běžných předmětech
- nabídku zájmových kroužků (včelařství, flétna, tanec, klavír, keramika)

Všech akcí se mohou zúčastnit rodiče.

- kromě učeben jsou k dispozici ateliéry, tělocvična, dvůr, zahrádka, jezírko, sad, hřiště - staráme se o některá zvířátka (pes, kočka, hlodavci, oslík, ovce, včely...) - škola získala opakovaně titul Ekoškola, titul Sympatická škola v soutěži Nejlepší česká škola, značku Rodiče vítáni. Jsme členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Zajišťujeme svoz žáků do školy ze směru Bělá nad Radbuzou, Holýšov, ale také přímo z H. Týna. Vlakové spojení je ze směru Poběžovice, H. Týn a Staňkov. V obci je zastávka autobusu směr Domažlice.

Další uplatnění našich absolventů:

- obory výuční
(kuchař, automechanik, opravář zem. strojů...)

- s maturitou
(kovář, umělecký kovář, střední pedagog. škola...)

- gymnázia
(osmileté, čtyřleté)

- vysoké školy
(Filosofická fakulta UK...)Podpora MŠMT a EU

Podpora MŽP


Ovoce a zelenina
do škol

Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu Ovoce a zelenina do škol, který jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí. Stránky projektu si prohlédněte kliknutím na jeho logo.