Školní dokumenty

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Obecné informace

Školní vzdělávací plán:

Organizace školního roku 2020/2021:

Školní řád:

Školní družina - ŠVP

Učební plán ZŠ

ŠVP  dodatek 1:

ŠVP  dodatek 2:

Výroční zpráva 2019/2020 + příloha:

Speciální škola - ŠVP

Inspekční zpráva 2020


Budoucí prvňáčci

Informace rodičům budoucích prvňáčků:

Informace rodičům - odklad:


Žádosti

Žádost o přijetí žáka do ZŠ:

Žádost o odklad školní docházky:

Žádost o přestup žáka:

Žádost o individuální vzdělávání:


Chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu?

Vyplňte, prosím, následující dotazník. Budeme Vás kontaktovat. =>


!!! AKTUALIZACE !!!

Školné pro rok 2020/2021
a jeho varianty:

Zde je k prohlédnutí
smlouva s rodiči:


Do naší školy přijímáme         !!! NEPŘIJÍMÁME !!!

     - přednostně žáky I. stupně

           - žáky s poruchami chování

     - žáky nadané a šikovné

     - žáky s handicapem