Školní dokumenty

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Obecné informace:

Školní vzdělávací plán:

Organizace školního roku 2018/2019:

Školní řád:

Info k přijímacím zkouškám 2019/2020:

ŠVP  dodatek 1:

ŠVP  dodatek 2:

Výroční zpráva 2018:

Příloha k výroční zprávě 2018:


Budoucí prvňáčci:

Informace rodičům budoucích prvňáčků:

Informace rodičům - odklad:


Žádosti:

Žádost o přijetí žáka do ZŠ:

Žádost o odklad školní docházky:

Žádost o přestup žáka:

Žádost o individuální vzdělávání:


Do naší školy přijímáme         !!! NEPŘIJÍMÁME !!!

     - přednostně žáky I. stupně

     - žáky nadané a šikovné

     - žáky s handicapem

           - žáky s poruchami chování


Máte zájem o umístění Vašeho dítěte do naší školy? 
Vyplňte, prosím, následující dotazník. Budeme Vás kontaktovat. =>

Zde je k prohlédnutí smlouva s rodiči.