Ekoškola slaví 25 let

15.07.2019

"Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe"

Od roku 2005 realizuje TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. v České republice mezinárodní vzdělávací program Ekoškola (Eco-Schools). Žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a ekologizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. Učí se vnímat své okolí a být iniciátory pozitivních změn.

Žáci se prožitkem učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. V programu postupují podle metodiky 7 kroků - zakládají celoškolní Ekotým, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit, informují ostatní ve škole i veřejnost a vytvářejí si vlastní Ekokodex. Program je určen pro celou školu, vede k propojení žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Program byl vytvořen mezinárodní organizací FEE (Foundation for Environmental Education) v roce 1994 s cílem zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni. Program Ekoškola probíhá v 68 zemích po celém světě a je do něj zapojenopřes 19 milionů dětí a učitelů.

Program Ekoškola je uznáván na úrovni nejvyšších mezinárodních odborných organizací. OSN pro životní prostředí (UNEP) již v roce 2003 zařadil Ekoškolu mezi doporučované modelové programy (pro děti a mládež / školní programy) pro environmentální výchovu, management, certifikaci a udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni. Je to nyní jeden z největších vzdělávacích programů na světě!

Letos program slaví 25. výročí a jsme rádi, že jste u toho s námi!