Listopad 2021 ve školce

30.11.2021

Listopad ve školce byl bohatý na zážitky. Zažili jsme výlov rybníku, uspávali jsme broučky, absolvovali malý výlet na hlásku do Horšosvského Týna. Stihli jsme také dětský filmový festival Juniorfest a na sv. Martina jsme s dětmi strávili čas se skutečným koněm.

Na výlov ryb jsme se vypravili společně se školáky k Černému rybníku u Babylonu. Děti měly možnost na vlastní oči vidět, jak výlov probíhá, pozorovaly ryby v kádích a snažily se rozpoznat, o jaké druhy se jedná. Některé měly štěstí a zahlédly tolstolobika. Toho jsme však poznali jen díky atlasu ryb, který si Pavlík přinesl ráno z domova.

Pro ukládání broučků k zimnímu spánku jsme vybrali místo pod skálou na cyklostezce do Meclova. Vlastnoručně vyrobené broučky jsme uložili do listí a větviček za svitu lucerniček, básniček a písniček. Po cestě ke skále na děti čekala různá stanoviště, na kterých pátraly po důvodech, proč se broučci vůbec ukládají ke spánku a zamýšlely se nad tím, jaká další zvířátka v zimě spí.

V rámci Juniorfestu děti navštívily zámecké kino v H. Týně. Z cyklu pohádek Mlsné medvědí příběhy byly nadšené. Krátké příběhy plné ponaučení a přátelství je oslovily. Velký dojem v nich zanechala atmosféra zámeckého kina.

Na krátký dopolední výlet jsme s dětmi vyrazili na nově zrekonstruovanou hlásku v H. Týně. V ten den poprvé mrzlo a procházka zámeckým parkem byla přímo pohádková. Děti byly u vytržení z výhledu do okolí. Úžasné bylo, jak snadno se orientovaly. Ze všech stran se ozývalo: "Tam máme školku, tam v tom žlutém domě bydlím, tam je cesta, kterou chodíme s maminkou na procházky". Těšíme se, že se na hlásku brzy vrátíme, třeba na jaře, až se všechno zazelená.

Na sv. Martina jsme si povídali nejen o známé legendě, ale také jsme trávili čas se školním koněm Bonitem. Adélka, která se o Bonita stará a trénuje jej, si udělala čas, aby nám řekla, jak o koně správně pečovat. Děti si při povídání vyzkoušely, jak koníka čistit, jak se správně chovat, když se ocitnou v jeho blízkosti a jak reagovat, když k němu vstupují do stáje. Nakonec se každý na koně posadil. V tu chvilku nikdo z nich ani nedutal. Pro všechny to byl nevšední zážitek.