Procházka kolem Obory

13.01.2022

Ve čtvrtek 13. ledna jsme podnikli delší procházku kolem obory. Hned po svačince jsme se teple oblékli a vyrazili na cestu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a zem byla umrzlá, nebylo blátivo. Prošli jsme přes louku k lesu a ušlapanou pěšinkou přes pole jsme se vydali k oboře a dál podél plotu. Vzali jsme si s sebou dalekohled a dobře jsme udělali. Netrvalo dlouho a spatřili jsme dvě stáda daňků a muflonů. Stáli od nás sice v uctivé vzdálenosti, ale dopřáli nám dostatek času, aby se všechny děti u dalekohledu vystřídaly a podívaly se. K oboře chodíme často po cyklostezce, ale tam takové štěstí nemíváme. Pak jsme pokračovali dál směrem do Meclova, kde jsme u jednoho rodinného domku obdivovali krásného sněhuláka vyrobeného z pneumatik. Po cyklostezce jsme se pak vraceli zpět do Mašovic. Cestou jsme ještě zdálky nahlédli k potoku, kde úřaduje bobr. Ale jeho revír jsme si nechali až na příští procházku, protože už jsme se všichni těšili na dobrý oběd. Čekala nás rajská omáčka a ta dětem chutná. :-)