Projekt Svatý Václav 2021

18.10.2021

Když byl projekt svatý Václav tak 3., 4. a 9. třída jsme jeli do Štítar. Tam na nás čekaly stanoviště. Vyšli jsme kopec, na kterém byl kostel, kde si pro nás učitelé připravili stanoviště. Přijela za námi i paní archeoložka, která nám řekla něco o Štítarech a o svatém Václavovi potom jsme se tam rozdělili na skupinky a šli jsme plnit úkoly na stanoviště. Potom jsme se opět sešli a zpívali jsme si chorál a hledali poklad. A úplně na konec jsme si za tancovali.

Terka Marcelová