"Voda a peníze" od studentů Gymnázia Jiřího Ortena

19.10.2023

Až z Kutné Hory k nám v pátek 6. října přijeli gymnazisté se svými projekty. Usměvaví a částečně zvědaví čtyři maturanti se svým učitelem biologie panem Bartoníčkem. Ač dlouhá cesta, nevypadali unaveně. Pro lepší seznámení s naší školičkou je provedli naši páťáci. Zajímali se o způsob výuky a škola Adélka je viditelně zaujala. Jezdí po větších státních školách a u nás je téměř všechno jinak. Po prohlídce a krátkém odpočinutí s upečeným štrúdlem od třeťáků a bylinkovým čajem ze zahrádky si připravili stanoviště ve velké třídě, svolali se žáci od 5. do 9. ročníku a mohlo se začít. První projekt byl na téma voda. Žáci si vyzkoušeli aktivity - kolik vody se spotřebuje na výrobu některých běžných věcí (trika, knihy,...), kolik vody spotřebujeme denně v domácnosti, kde se dá vodou šetřit. Dále jak voda ovlivňuje krajinu a naopak jak my ovlivňujeme vodu v krajině. Co je to znečištění, jak se dá voda čistit, co naopak z vody vyčistit neumíme. Dopolední dvouhodinový blok pro všechny rychle uběhl. Kutnohorské návštěvníky velmi příjemně udivilo, jak jsou naši žáci komunikativní, neostýchaví a badatelsky zaměření. Vše je zajímá, umí se ptát. Takovéto sdělení nás velmi potěšilo, i když naše žáky takto vidíme též a snažíme se v nich tyto vlastnosti a um rozvíjet.Po společném obědě, kdy si všichni dali i polévku, jsme se v následujícím projektu zaměřili na finance. Druhý stupeň utvořil partnerské (rodinné) dvojice. Měli za úkol dva měsíce hospodařit s průměrnou mzdou pro čtyřčlennou rodinu, kdy museli zaplatit všechny měsíční platby normální rodiny jako nájem/hypotéku, potraviny, energie, vodu... Pak dostali k užívání malý zbytek peněz a s těmi měli vystačit na ostatní výdaje, třeba nákup oblečení nebo záliby. Mohli si přivydělat na brigádách. Nebo naopak utratit peníze za alkohol, cigarety či hazard. Do toho jim mohla situaci zkomplikovat inflace i náhoda. Mnozí byli plni překvapení, ale plni zážitků do budoucího života se hodících. Nakonec pan ředitel veškeré snažení shrnul, rozloučili jsme se s tak milou návštěvou a doufáme, že se i my někdy podíváme do Kutné Hory, kam jsme byli pozváni. Někdy v dubnu či květnu. Uvidíme. Co si žáci zapamatovali? Voda zabírá 71% planety. Ženy mají nižší plat než muži. Chodila jsem na brigády a můj manžel peníze utrácel za drogy... Naučili jsme se filtrovat vodu. Vypočítali jsme naší spotřebu vody za den. Učili jsme se o šetření vodou. Líbily se mi peníze a práce s nimi. Naučila jsem se, že pitné vody je nejméně. Šikanovali jsme bakterie. Zjistila jsem, že plýtváme hodně s vodou. Tolik jejich sdělení. I kdyby v nich toto zůstalo, budeme spokojeni. Když si uvědomili, co není zcela v pořádku, jistě budou hledat řešení, aby se v budoucnu podobným problémům vyhnuli. Děkujeme vám, parto z Kutné Hory! Ať se vám daří!


Spolupráce mezi školami může přesáhnout i hranice regionu.

Před koncem minulého školního roku se mi v e-mailové schránce objevila zpráva od ZŠ Adélka z Horšovského Týna nedaleko Domažlic. V něm nás paní učitelka Mašinová oslovila, zda by bylo možné, aby studenti Gymnázia Jiřího Ortena připravili pro jejich žáky projekt VODA, o kterém se dozvěděla na FB stránkách jedné z kutnohorských škol, kde jsme ho v rámci spolupráce již realizovali. A protože jsme se nakonec s panem ředitelem Halíkem dohodli, že nejlepší bude nechat návštěvu jejich školy až na první podzimní dny nového školního roku, přidali jsme do portfolia ještě nový projekt finanční gramotnosti s názvem Inflace.

S týmem 3 studentek (Kája, Péťa a Maruška) a s jedním studentem (Martinem) jsme opravdu 6. 10. v časných ranních hodinách vyrazili z Kutné Hory směrem na Domažlice. Po třech hodinách jízdy nás na místě překvapila krásně vyzdobená škola s milými žáky a jejich pedagogy.

Principem projektů, které jsme s sebou přivezli, je kladení důrazu na současné problémy prostřednictvím her a pokusů, které jsou vedeny prostřednictvím vrstevnického učení. Studenti GJO tak měli možnost již několikrát spolupracovat s mladšími žáky a vést je v praktických i teoretických otázkách v environmentálním a ekonomickém tématu tak, jaký oni sami k tomu zaujímají postoj.

Několikahodinové setkání s žáky ZŠ Adélka bylo velmi inspirující. Nejen z hlediska jejich zájmu o témata, ale i z hlediska jejich vzájemné komunikace mezi sebou i s námi a postoji k projektové práci. A i přesto, že se jednalo o skupinu až tří ročníků (6. - 8. třída), všichni se snažili přizpůsobit heterogenní skupině a vzájemně si pomáhat. A takový celkový dojem na nás udělala škola jako taková. Vzájemně si pomáhat.

Děkujeme za příležitost, poznat kulturu a výuku na ZŠ Adélka. Setkání bylo vzájemně obohacující. A pozvánka do Kutné Hory samozřejmě stále platí!

Za tým studentů a studentek GJO Roman Bartoníček