Výlet do Domu přírody

29.03.2022

Výlet do Domu přírody

Tak už nám přichází jaro! Březen nám dopřál vrchovatou porci sluníčka a nám se začalo stýskat po výletování. A protože cestovatelskému srdíčku se nedá poroučet, tak jsme vyrazili. Kam? Do Domu přírody v Klenčí pod Čerchovem.

Výlet jsme naplánovali na 18. března. Sešli jsme se na dvoře před školkou a v 8 hodin jsme se společně vydali na vlakovou zastávku. Zde jsme si upřesnili, z jakého směru přijede vlak a kterým směrem pojedeme. Také jsme si ujasnili, jak se ve vlaku budeme chovat. Paní učitelka Markéta byla překvapená, že ve vlaku se nesmí běhat. Naštěstí jí naši předškoláci vše vysvětlili - také to, že nesmí hlučet, dupat a musí pozdravit. :) Konečně přijel vláček, všichni jsme nastoupili a rozjeli se směrem do Poběžovic. Zde bylo nutné přestoupit na další vlak a protože jsme měli více než půl hodiny času, rozbalili jsme naše svačinky a zbaštili je. Mňam, na čerstvém povětří nám obzvlášť chutnalo.

Po chvilce přijel náš vlak, nastoupili jsme tedy a hurááá směr Klenčí. Cestou jsme viděli stádo srnek a taky čápa. V Klenčí jsme vyskákali z vlaku, seřadili se do dvojic a začali stoupat vzhůru do kopce k cíli naší cesty.

A co všechno jsme v Domu přírody viděli? Výtahem jsme vyjeli do druhého patra a stroj času nás přenesl do hlubokého a tajuplného lesa. Připomněli jsme si, jaké stromy rostou v Českém lese a také co se z nich vyrábí. Prohlédli jsme si starodávné stavení a vylezli jsme do čapího hnízda. V prvním patře jsme se pak seznámili nejrůznějšími druhy živočichů, hmyzu i rostlin žijícími a rostoucími v našem kraji. A velmi pozorně jsme shlédli film o Českém lese a jeho proměnách v jednotlivých ročních obdobích.

V Domě přírody se nám moc líbilo. A protože nám zbyla chvilka, pobyli jsme ještě krátce na zahradě patřící Robinsonu Klenčí a také jsme navštívili kostel sv. Martina. Pak už jsme se ovšem vydali na zpáteční cestu, abychom nezmeškali vlak. Tentokrát jsme šlapali z kopce, také cesta vláčkem nám odsýpala, sdělovali jsme si zážitky a těšili se na oběd, který na nás čekal ve školce.

Tak zase příště! :)