!!! ZÁPIS DO 1. TŘÍDY !!!

03.04.2020

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY


DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Informace pro rodiče:


Kritéria k přijetí do ZŠ:


ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA:


ŽÁDOST O ODKLAD ŠK. DOCHÁZKY:


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: