ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - INFORMACE

23.03.2021

ZÁPIS 2021/2022

Průběh zápisu:

 • zápis proběhne v termínech 13. 4. a 15. 4. a v náhradním termínu 27. 4. 2021 (v případě karantény)
 • rodiče si podle svých možností zvolí termín a sdělí jej škole, následně bude domluven čas setkání
  (varianta dle situace).
 • osobní setkání s předškoláky a rodiči proběhne v prostorách školy.

V případě příznivého počasí se uskuteční venku.

Hlediska školy při posuzování žádosti o přijetí:

 • školní a sociální připravenost dítěte, projev dítěte při zápisu,
 • zájem rodičů a budoucího žáka o vzdělávání a celkový rozvoj v naší škole,
 • motivace filozofií školy,
 • vhodnost podmínek školy pro naplnění individuálních potřeb dítěte.

Zohledňujeme následující kritéria:

 • dítě již navštěvuje naši MŠ,
 • sourozenec je žákem školy,
 • rozhodnutí o odkladu v minulém šk. roce 2020/2021 bylo vydáno naší školou,
 • předchozí sounáležitost či spolupráce se školou a školní komunitou,
 • soulad rodičů/zákonných zástupců s hodnotami školy,
 • kapacita třídy/školy.
Škola si vyhrazuje právo na vlastní posouzení.

Podklady - dokumenty k zápisu:

 • žádost o přijetí (musí být podepsána oběma rodiči),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce,
 • rozsudek soudu o svěření dítěte do výchovy,
 • posudek z PPP/SPC v případě odkladu či potřeby MŠ.
Pro školní rok 2021/2022 předpokládáme přijetí 6 žáků.

V Mašovicích 17. 03. 2021 

Mgr. Vladislav Halík
ředitel školy