Zápis do ZŠ

NEPROVÁDĚJTE REGISTRACI
V SYSTÉMU!
JEN ZKONTROLUJTE, ŽE JE VYBRANÝ BLOK JEŠTĚ VOLNÝ. DLE TOHO PAK ZVOLTE ČAS VE FORMULÁŘI NÍŽE.

Vážení rodiče, 
jsme rádi, že jste pro Vaše děti zvolili právě naši základní školu. 

Těšíme se na ně i na Vás při letošním zápisu do 1. třídy, který proběhne 27. dubna mezi 13. a 16. hodinou

Abychom měli ke každému dítěti opravdu individuální přístup, na němž stavíme i naši výuku, je zápis rozdělen do
3 samostatných hodinových bloků. V každém bloku se budeme věnovat vždy maximálně čtyřem dětem. 

Z toho důvodu je třeba, abyste se dle Vašich časových preferencí přihlásili do jednoho bloku

Přihlaste své dítě k zápisu ve formuláři níže! 


!!!!!!!!!!!!!!! POZOR - POZOR - POZOR - POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!
V případě, že budou všechny časy obsazené, je třeba kontaktovat školu
mailem: skolaadelka@seznam.cz
nebo
telefonicky: 732 942 871 FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Co přinést s sebou k zápisu:

  • žádost o přijetí (podepsána oběma rodiči) - níže
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce
  • rozsudek soudu o příp. svěření dítěte do výchovy
  • posudek z PPP/SPC v případě plánovaného odkladu

KE STAŽENÍ